603 844 375
Biorezonans. Czym właściwie jest ?

Biorezonans. Czym właściwie jest ?

Biorezonans. Czym właściwie jest ?

„Nie istnieje materia jako taka. Wszelka materia powstaje i istnieje jedynie za pomocą pewnej siły, która wprawia cząsteczki atomu w wibracje” Max Planc. Według teorii pól kwantowych wszechświat składa się z malutkich elementów materii, które w zależności od sposobu ich postrzegania stanowią najmniejsze cząsteczki masy albo fale. Już w starożytności powstały modele o oddziaływaniu sił pomiędzy substancjami podstawowymi, które wyjaśniały procesy zachodzące w świecie. Potem badali to zjawisko Isaac Newton, James Clerk. N. Bohr pokazał model atomu jako mały układ planet. Atomy składają się z jąder zbudowanych z protonów i neuronów oraz otaczających ich elektronów, które krążą wokół jądra atomowego z dużą prędkością. Te elementy wyróżniają się wyjątkową budową i właściwościami fizycznymi takimi jak gęstość, masa, przewodność elektryczna, itp. Każdy z nich też drży w charakterystycznych elektromagnetycznych pasmach i formach, mierzonych jako częstotliwość, forma, amplituda.

Dzięki naszym zmysłom jesteśmy w stanie odbierać mały zakres drgań elektromagnetycznych, np. widoczne światło. A wrażliwy człowiek jest zdolny do bardziej niezrozumiałych przez innych percepcji. Często tak się zdarza, że myślimy o kimś bardzo i nagle ten ktoś dzwoni do nas. Także rośliny komunikują się ze sobą poprzez drgania (biofotonów). Można to udowodnić za pomocą czułego przyrządu – fotopowielacza. Zmiany wewnątrz komórkowych składników energetycznych mogą prowadzić do chorób. Z doświadczenia wiemy, że błędna informacja może prowadzić do błędnej reakcji. Placebo jest przykładem, że sama informacja ma swój skutek. Także w homeopatii wykorzystuje się informację danej substancji na jakimś nośniku, np. alkoholu. Informacje na temat drgań zdrowego ciała wyglądają inaczej niż te pochodzące z organizmu chorego. Kwanty jako nośniki drgań elektromagnetycznych transportują energię i informację, które informują struktury, w których się pojawiają i wywierają na nich odpowiedni wpływ. Drgania te są tak delikatne, że mogą przenikać przez opakowania czy nawet ściany.

Woda jest znakomitym nośnikiem informacji. Udowodniono, że woda łączy się w klastry, które to przechowują informację, gdyż woda posiada swego rodzaju pamięć. Udowodnił to Masaru Emoto.
Przed kilku laty w wyniku swoich eksperymentów odkrył, że woda reaguje na nasze myśli i słowa oraz że potrafi je odzwierciedlić. Zależnie od tego, jakie wysyłano słowa w kierunku kropli wody, jej
kryształki po zamrożeniu ukształtowały się w zupełnie różne formy krystaliczne. Co ciekawe badania prowadzono również w kierunku oddziaływania na wodę słowa pisanego, muzyki i symboliki.
Homeopatia także wykorzystuje ten model do wyjaśnienia różnych oddziaływań. Najmniejsze impulsy mogą przy właściwym rezonansie częstotliwościowym wykazywać silne działanie. To wyjaśnia dlaczego homeopatia jest skuteczna lub dlaczego w przypadku braku rezonansu nie przynosi pożądanego efektu. Nasze ciało składa się w zależności od wieku od 60 do ok. 80 % wody. Oddziaływania płynące z naszego środowiska i żywności kształtują struktury klastrowe w naszym organizmie. W przypadku badania biorezonansem wystarczy znać częstotliwość danej substancji czy patogenu aby stwierdzić czy znajduje się w badanym organizmie.

Badając urządzeniem SCIO nieraz spotkałam się tym, że człowiek miał głęboką chorobę ale nie miał objawów. Choroba była głęboko skryta a układ immunologiczny nie poradziwszy sobie z nią odłożył na „wyższą półkę”. Należy być bardzo uważnym.

Warto poświęcić odrobinę czasu aby zadbać o zdrowie niż potem o wiele więcej na walkę z chorobą. Zamknięty umysł dostrzega nową technologię jako zagrożenie, zaś jasny umysł dostrzega ją jako okazję do poprawy warunków życia. Biofeedback SCIO jest taką okazją.

Do napisania artykułu wykorzystałam książkę dr med. Stafana Rastocny „Biorezonans i inne techniki terapeutyczne”