603 844 375

Blog

Biorezonans. Czym właściwie jest ?

Biorezonans. Czym właściwie jest ? „Nie istnieje materia jako taka. Wszelka materia powstaje i istnieje jedynie za pomocą pewnej siły, która wprawia cząsteczki atomu w wibracje” Max Planc. Według teorii pól kwantowych wszechświat składa się z malutkich elementów materii, które w zależności od sposobu ich postrzegania stanowią najmniejsze cząsteczki masy albo fale. Już w starożytności […]

Badanie jakości SCIO

BADANIA MEDYCZNE W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzony został globalny i doniosły projekt badawczy. Urządzenie SCIO™ (łac.WIEM) jest Universalnym Electrofizjologicznym Urządzeniem służącym do redukcji stresu i leczenia pacjenta. Ponad 2.200 wykwalifikowanych terapeutów biofeedbacku dołączyło do studium Komisji Etyki, aby ocenić, jak redukcja stresu za pomocą urządzenia SCIO™ może pomóc w przypadku wielu różnych chorób. Stworzony […]

Trawienie

Trawienie Przewód pokarmowy rozpoczyna się w ustach a kończy odbytem. Jego długość może sięgać 16 m. Od momentu włożenia pokarmu do ust do jego wydalenia przetwarzany jest za pomocą różnych enzymów i przechodzi prze kolejnych pięć odcinków, przedzielonych zastawko-zwieraczami. Mają one na celu zatrzymanie pokarmu w danym odcinku i przeprowadzenie adekwatnej reakcji chemicznej. Zastawki normalnie […]