603 844 375
Trawienie

Trawienie

Trawienie

Przewód pokarmowy rozpoczyna się w ustach a kończy odbytem. Jego długość może sięgać 16 m. Od momentu włożenia pokarmu do ust do jego wydalenia przetwarzany jest za pomocą różnych enzymów i przechodzi prze kolejnych pięć odcinków, przedzielonych zastawko-zwieraczami. Mają one na celu zatrzymanie pokarmu w danym odcinku i przeprowadzenie adekwatnej reakcji chemicznej. Zastawki normalnie pozostają zamknięte do momentu otrzymania sygnału, że dotarł do nich przerobiony odpowiedni materiał.

Rosyjski gastroenterolog J.D. Witebski w książce „Odżywiaj się prawidłowo” opisał  w przystępny sposób zasadę działania zastawek.

Pracę zastawek zaburza:

– Przyjmowanie leków rozkurczowych, przeciwbólowych oraz narkotyków. Przez ich działanie nie docierają odpowiednie impulsy i zastawki pozostają otwarte. W takiej sytuacji pokarm przedostaje się do poszczególnych odcinków bez żadnej kontroli. Do jelita grubego dochodzą niestrawione resztki, które osadzają się na ściankach, doprowadzając do gnicia i nieszczelności. A w następstwie do wielu chorób.

– Łączenie białka i węglowodanów, które są trawione przez dwa różne enzymy. Łączenie ich zwiększa zużycie enzymów w żołądku o ok. 25 razy a o 600 razy w trzustce. Spowalnia się wtedy proces trawienia i przenikanie witamin i minerałów oraz innych życiodajnych substancji do krwi. Człowiek wtedy jest głodny mimo pełnego brzucha. Doprowadza to także do procesów gnilnych w jelitach i tym samym zanieczyszczenia krwi toksynami. Wątroba i nerki po pewnym czasie odmawia posłuszeństwa z powodu zbyt dużej ilości zanieczyszczeń. Skutkiem też jest odkładanie przez organizm toksyn do rożnych części ciała w postaci złogów soli, warstw tłuszczu, wodne roztwory zanieczyszczeń – obrzęki.

W rezultacie osoby z nadmierną ilością toksyn są głodne nerwowe i ciągle zmęczone.

Do tego wszystkiego należy wziąć pod uwagę:

– zanieczyszczenie jelit pasożytami, które najczęściej zagnieżdżają się w jelicie cienkim i dwunastnicy tam gdzie zaczyna się nasza odporność.

– grzybami. Mogą one być wszędzie: w skórze, we krwi, w limfie, w stawach, w jelitach.

Zatem aby zadbać o swoje zdrowie lub je polepszyć należy oczyścić jelita z zastojów i patogenów. Uwolnić gruczoły znajdujące się na ściankach jelit aby mogły swobodnie wytwarzać enzymy i hormony. Pozwoli to niezbędnym substancjom odżywczym łatwo się rozpuścić  i przeniknąć do krwi za pomocą kosmków błony śluzowej jelita. Błona ta jest elastyczna dzięki krzemowi. Ma on też inne właściwości. Niestety jest masowo „pożerany” przez pasożyty. Należy go uzupełniać regularnie.

 

*Do napisania artykułu wykorzystałam wiedzę z książki :

„Szkoła zdrowia” Nadieżda Siemionowa